Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mają dostęp do informacji dotyczących zarówno mieszkań jak i budynków, w których te lokale się znajdują.

Aby otrzymać login i hasło do oprogramowania Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w skrócie E-BOK należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem.
  2. Zapoznać się z instrukcją użytkownika.
  3. Osoba uprawniona składa podpisany formularz w siedzibie administracji przy ulicy Gdańskiej 140 w Bydgoszczy.

Jesteśmy przekonani, że proponowana forma pozwoli mieszkańcom na szybkie dotarcie do wiadomości na temat swojego miejsca zamieszkania. Zapraszamy do korzystania z E-BOK.

Vademecum mieszkańca

Przygotowaliśmy dla Państwa zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z zagadnienie natury technicznej. Porady prawne dotyczące spraw mieszkaniowych, wskazówki windykacyjne. Jeśli będą pojawiać się kolejne, nowe tematy do wyjaśnienia, systematycznie będziemy je tu umieszczać.

Zapraszamy do lektury.

1. Zasady ekonomicznego i komfortowego ogrzewania mieszkania.
2. Jak można zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwie domowym?
3. Jak przygotować mieszkanie przed wyjazdem.
4. Właściwa wentylacja.

Pliki do pobrania

  1. Regulamin e-BOK.
  2. Formularz zgłoszeniowy e- BOK.
  3. Instrukcja obsługi e-BOK.
  4. Oświadczenie o przesyłaniu korespondencji drogą elektroniczną.
  5. Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób i zmianie danych osobowych.
  6. Pełnomocnictwo na zebranie.
  7. Wniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu.